web analytics

BSC wil meer voor wijk Langdonk betekenen

Voetbalvereniging BSC wil graag wat meer betekenen voor de wijk Langdonk. Met een aantal partners in de wijk is al overleg geweest. ‘Daavoor komen we graag naar de ‘Broedplaats’ aan de Lindenburg 82, naast de in-/uitgang van het winkelcentrum’, zegt Ad van Tilburg, de voorzitter van BSC Roosendaal.

‘Met de Roosendaalse Uitdaging en WijZijn is een fijne samenwerking tot stand gekomen. Via de netwerken van beide organisaties komen wij als voetbalvereniging in aanraking met voor ons nieuwe contacten. Vandaar uit kunnen we verder bouwen aan onze wens om meer te betekenen voor de wijk Langdonk. Zo hebben we bijvoorbeeld contact gekregen met Boost jongerenwerk, waarmee we concrete afspraken hebben gemaakt. Talentontwikkeling is de gemene deler’.

Uit overleg kwam ook naar voren dat een aantal bewoners ver moet reizen om te bridgen. ‘Daar kunnen wij als vereniging wel een oplossing voor bieden, wij hebben de ruimte. Daar gaan we concrete afspraken over maken. Dit is een mooi voorbeeld van wat wij kunnen betekenen voor de wijk’, aldus Van Tilburg.

Zo zijn er nog een aantal acties in voorbereiding, waarover meer in een later stadium. Wie ideeën of vragen heeft , kan dat doen via Heeft u een idee of vragen, dat kan via www.bscroosendaal.nl of via de ‘Broedplaats’. Dan zorgt Ad van de Vrede ervoor dat betrokkenen het bericht ontvangen.

Foto: De ‘Broedplaats’ aan de Lindenburg 82 in Langdonk.