web analytics

Bravis: Weer drukker op plekken voor bloedafname

Nu de gewone zorg in het Bravis ziekenhuis stapsgewijs wordt opgestart, wordt het (ook) weer drukker dan gebruikelijk bij de afdeling bloedafname in het ziekenhuis. ‘Voor patiënten is het goed om te weten dat ze ook altijd terecht kunnen bij een van de vele prikposten van Diagnovum in West-Brabant’, meldt Bravis.

‘Diagnovum heeft met het geleidelijk opschalen van de reguliere zorg in huisartsenpraktijken en ziekenhuis weer een groot aantal prikposten geopend in diverse gemeenten. Actuele informatie over de prikposten (prikposten algemeen en specifiek voor patiënten met luchtwegklachten) staat op de website van Diagnovum: www.diagnovum.nl/locaties’, tipt het ziekenhuis.
Zo werden maandag 18 mei in Roosendaal genoemd Gezondheidscentrum Kalsdonk, Fysio Westrand en Wijkcentrum ’t Dijksteeke.

Patiënten die niet nuchter geprikt hoeven te worden en bloed willen laten afnemen in het ziekenhuis, worden geadviseerd in de middag te komen.

G
Diagnovum en Bravis volgen de richtlijnen van het RIVM. Zo worden patiënten verzocht in de wachtruimtes van de prikposten anderhalve meter afstand van elkaar te houden. In de prikposten voor mensen met verkoudheidsklachten, bij het prikken van coronapatiënten en patiënten bij wie een verdenking van besmetting met het coronavirus bestaat, dragen de medewerkers bloedafname een mondkapje en jasschort.

Zonder afspraak
Patiënten kunnen zonder een afspraak te maken de prikposten van Diagnovum bezoeken. Dit geldt ook voor de prikposten waar alléén patiënten met verkoudheidsklachten terecht kunnen.

❯ Prikposten Diagnovum in Roosendaal