web analytics

Bravis opent in Roosendaal centrum voor nierpatiënten

Vanaf april heeft het Bravis ziekenhuis op locatie Roosendaal een volledig Nefrologie Centrum. Nierpatienten kunnen terecht op de tweede verdieping van het ziekenhuis voor het poliklinisch bezoek, opname en nierdialyse. De artsen houden nog wel spreekuur in Bergen op Zoom.

Op afdeling 2A verblijven de opgenomen patiënten met nieraandoeningen. Op afdeling 2C vindt de poliklinische zorgverlening plaats en kunnen de nierpatiënten in alle rust dialyseren.

Alles bij de hand
De afdeling Nefrologie van het Bravis ziekenhuis is nu nog verdeeld over Roosendaal en Bergen op Zoom. “De nefrologen houden op beide locaties spreekuur. Dat blijft ook in de nieuwe situatie zo”, meldt Bregje Simons, teamleidinggevende van het Nefrologie Centrum. Het dialyseren gebeurt in Roosendaal. “Daardoor is er altijd een nefroloog beschikbaar, hebben we alles bij de hand en zijn de lijnen tussen de medewerkers korter. Al in een vroegtijdig stadium hebben we onze patiënten gevraagd wat voor hen belangrijk is bij het dialyseren.
Zij willen vooral dat er een nefroloog in de buurt is. Vervolgens vinden dialysepatiënten het fijn als de verpleegkundigen vertrouwd zijn. Pas daarna wordt belang gehecht aan de reistijd.”

Flink verbouwd
De afgelopen maanden is afdeling 2C op locatie Roosendaal flink verbouwd. Het poliklinisch gedeelte is volledig vernieuwd. Op deze afdeling zijn nieuwe kantoren, spreek- en onderzoekskamers, een wachtruimte en een aanmeldbalie gebouwd. Zij zijn uitgevoerd in de stijl van de vorig jaar geopende poliklinieken KNO, Orthopedie en Chirurgie. De dialyse-afdeling is ondertussen opgefrist. De knal oranje muren en vloer zijn in natuurtinten geverfd. Daardoor vormt de afdeling één geheel met de andere onderdelen van het Nefrologie Centrum.

“In principe hebben we negentien plaatsen voor dialysepatiënten”, vertelt Bregje. “Die zijn verdeeld over twee grote zalen en een nachtdialysezaal, die nu ook overdag gebruikt gaat worden. In totaal ontvangen wij vanaf april ongeveer 75 patiënten, waarvan zo’n 25 patiënten nu nog in Bergen op Zoom dialyseren.

Prima ontwikkeling
Op 2 april (tweede paasdag) komen de dialysepatiënten voor het eerst op de vernieuwde afdeling. Een dag later gaat de polikliniek op 2C open. Alle medewerkers zijn blij dat we samen in een vernieuwde omgeving verder kunnen bouwen aan iets moois. Het is een prima ontwikkeling voor onze dialyse- en nefrologiepatiënten.”

❯ Website Bravis ziekenhuis