web analytics

Borden Visdonktunneltje kloppen niet: tunneltje is gewoon open

❯ Alle artikelen over het Visdonktunneltje
De borden die bij het Visdonktunneltje stonden, met de mededeling dat het tunneltje van 11 juni tot medio juli zou zijn gesloten, kloppen niet. ‘De aannnemer had per abuis borden geplaatst die niet geplaatst hadden moeten worden. Fietsers kunnen gewoon langs het werk aan de Zundertseweg rijden. We moeten wel een keertje een stukje asfalteren aan de Commandobaan. Dan moeten we het tunneltje voor een korte periode afsluiten. Maar dat communiceren we uiteraard’, zo is de reactie van de het Ingenieursbureau en Beheer van de gemeente Roosendaal.

Aan het tunneltje zelf hoeft niets gedaan te worden, het ging om werkzaamheden in de buurt. Met de plaatsing van de borden zijn heel wat mensen op het verkeerde been gezet, zo blijkt uit reacties op onze Facebookpagina.

En dat is niet de eerste keer in korte tijd in Roosendaal. Ook bij de overweg in de Willem Dreesweg stonden recent verkeerde borden bij de verkeerde overweg. Dat zette toen mensen uit Tolberg op het verkeerde been. Ook toen bleek het om een fout bij een (andere) aannemer te gaan.

Reactie van de gemeente: ‘De opdrachtnemers plaatsen de borden en stellen de omleidingen in. Zij moeten hiervoor een uitgebreid verkeersplan indienen bij onze verkeerskundige. Deze beoordeelt het plan en geeft eventueel goedkeuring of brengt wijzigingen aan. Onze directievoerders controleren altijd de bebording of ze op de goede plaats staan of van de juiste informatie zijn voorzien. Bij het Visdonktunneltje gaat het om een misverstand en is vandaag gelijk gecorrigeerd’.

Over de overweg bij Tolberg:
‘Dit was werk van een derde partij, namelijk ProRail. Dit is dus geen werk geweest in opdracht van de gemeente. Wij hebben gezien dat de borden verkeerd stonden en hier de onderaannemer van ProRail op gewezen en gevraagd dit direct aan te passen. Helaas is daar tijd overheen gegaan. Wij waren daar niet gelukkig mee, maar we hebben er ook niet 100% invloed op’.