web analytics

Bibliotheken VANnU en Het Markiezaat gaan per 1 januari 2020 samen

De bibliotheken VANnU en Het Markiezaat gaan per 1 januari 2020 samen. Na de fusie ontstaat een bibliotheek met activiteiten in Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Op 3 juli 2019 hebben de Raden van Toezicht van de bibliotheken hun goedkeuring verleend aan de fusie tussen beide organisaties op 1 januari 2020. Een belangrijke voorwaarde blijft, dat het voornemen om in 2019 een convenant tussen gemeenten en bibliotheken te sluiten, wordt gerealiseerd. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over regionale samenwerking en over kwaliteit en continuïteit van het bibliotheeknetwerk en -diensten, waarbij ook ruimte is voor lokale keuzes.

Meerwaarde
De opdrachtgevende gemeenten onderschrijven de meerwaarde van de grotere bibliotheekorganisatie met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen. Naast de klassieke uitleenbibliotheek groeit de vraag naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek.

Leven lang
Een leven lang leren om mee te kunnen blijven doen, mediaopvoeding, digitale vaardigheden, een bijdrage aan geletterdheid; de bibliotheek ontwikkelt met lokale partners programma’s voor kinderen en volwassenen. Deze programma’s worden in scholen, buurthuizen en huiskamers van de stad uitgevoerd’, zo zeggen de twee bibliotheken.