web analytics

Bewoners Roosendaal kiezen mee in nieuwe aanplant

Roosendaal wordt groener. Tussen nu en 2019 moet er 36.000 vierkante meters ‘groen’ ingericht worden. In 2017-2018 wordt er gestart met de groen-reconstructie in de gebieden Wouw, Tolberg en
Kroeven. De wijken Kalsdonk, Westrand, Kortendijk en Langdonk zijn in 2018 aan de beurt. Daarna worden Burgerhout, het Centrum en de overige dorpen aangepakt. Bewoners kunnen mee kiezen uit mogelijke beplantingen.

De werkzaamheden vallen onder ‘Verhogen kwaliteitsniveau Groen & Grijs’ waar voor € 736.000 op de plank ligt. De uitvoering van het project is tussen 2017 en 2019. Vanaf 2019 is er structureel
€100.000 per jaar beschikbaar voor het tijdig vervangen van beplanting in de plantsoenen.

Uit een in 2016 gehouden schouw is gebleken dat ruim 36.000 m2 heestervakken niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. De vakken moeten opnieuw worden ingericht en waar nodig moeten boomstructuren worden aangevuld. Er wordt hierbij gekeken naar de meerwaarde van het groen en de biodiversiteit. Ook het onderhoud wordt meegenomen in de keuze van de beplanting.

Het is de bedoeling dat de omwonenden meebeslissen bij de nieuwe aanplant. De gebieden die in 2017 aan de beurt zijn, worden na uitvoering van de reconstructie uitgebreid geënquêteerd. Na evaluatie en goede bevindingen, zullen ook de andere wijken volgens dezelfde methodiek omgevormd worden.

De bewoners worden geïnformeerd via een brief waarin een linkje staat dat verwijst naar een digitaal formulier op de website van de gemeente Roosendaal over de nieuwe beplanting. Zij kunnen hier hun voorkeur aangeven uit een selectie van planten.