web analytics

Bestuursleden gezocht voor nieuwe stichting in Wouw

Bij Cluzona is men bezig met het oprichten van een stichting waarin alle maatschappelijke activiteiten worden ondergebracht. De activiteiten van die stichting reiken verder dan enkel Cluzona.

‘De op te richten stichting gaat zich onder andere toeleggen op een drietal hoofzaken zoals het initiëren, ondersteunen en coördineren van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en de gezondheid van de inwoners van Wouw’, meldt verenigingsmanager Gert de Jonge van Cluzona.

‘Tweede doelstelling is maatschappelijke activering en participatie, en tot slot het omturnen van sportpark De Doelen in Wouw tot een multifunctioneel park voor en door inwoners/bedrijven/maatschappelijke organisaties’.

De stichting gaat bestaan uit drie bestuursleden en een manager. De manager zal alle strategische, beleidsmatige en uitvoerende werkzaamheden voor zijn rekening nemen. De bestuursleden hebben een toezichthoudende en representatieve rol. Viermaal per jaar wordt er vergaderd en daarnaast zal een enkele keer een representatieve taak vervuld worden.

‘Kandidaat-bestuursleden hoeven geen binding met Cluzona te hebben. Iedereen die een binding heeft met Wouw, een brede maatschappelijke interesse en een functioneel (politiek/bestuurlijk/ondernemers) netwerk en daarnaast het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kan tonen, wordt van harte uitgenodigd te reageren’, zegt De Jonge.

Met hem kan contact worden opgenomen voor meer informatie: mail verenigingsmanager@cluzona.nl of bel 06-42394204.