web analytics

Eerste ‘grote’ bijeenkomst van gemeente over armoede (1 juli)

Op woensdag 1 juli organiseert gemeente Roosendaal een grote themabijeenkomst over armoede, met verscheidene sprekers. Het is de eerste live bijeenkomst die de gemeente houdt na de versoepeling van de corona maatregelen. Aan de bijeenkomst kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. Aan het eind van de bijeenkomst wordt het Armoedemanifest Roosendaal ondertekend.

Coronaproof

‘Alles wordt in het werk gesteld de bijeenkomst ‘coronaproof’ te laten verlopen’, aldus de gemeente: ‘Zo kan er alleen worden deelgenomen na aanmelding en zijn er op de locatie veel maatregelen getroffen om ieders veiligheid te waarborgen. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals en (maatschappelijke) organisaties die zich ervoor inzetten armoede in Roosendaal te verkleinen’.

Projecten
Eerder dit jaar maakte wethouder Klaar Koenraad de vernieuwde duurzame aanpak van de armoedeproblematiek in Roosendaal bekend. Aan de hand van zes themalijnen wordt ingezet op het hervinden van het zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie bij inwoners in armoede. Daarom worden er dit jaar verschillende projecten opgestart en voortgezet met als doel mensen weer te laten leven in plaats van overleven.

Programma 1 juli

De themalijnen geven richting en er ontstaat nu al samenwerking langs de zes thema’s. Deze bijeenkomst is daar een eerste bewijs van: organisaties die zich verbinden aan de onderliggende waarde: armoede is een verantwoordelijkheid van iedereen en gaat ons allemaal aan.

Op 1 juli zijn er diverse sprekers die ingaan op de thema’s: ‘Schuldhulpverlening’, ‘Quiet Community Roosendaal: armoede verzachten en mensen versterken’, ‘Minder regels en meer vrijheid in de bijstand, werkt dat?’ ‘En naar een samenleving zonder armoede, kan dat?’. De bijeenkomst is van 16:30 – 20:30 uur.

Armoedemanifest

Het sluitstuk van de bijeenkomst is het ondertekenen van het Armoedemanifest Roosendaal. Het manifest verbindt en nodigt alle organisaties in Roosendaal uit die actief willen bijdragen aan het terugdringen van armoede. In het najaar zal een tweede grote bijeenkomst plaatsvinden, met focus op de themalijnen ‘Data, data, data:
armoedemonitor Roosendaal’ en ‘Jeugd armoedeagenda’.