web analytics

Bernardusdagen in Wouw, Oud Gastel, Oudenbosch en Hoeven (vanaf 20 aug)

Vanaf zondag 20 augustus zijn de kerken van de dorpen Wouw, Oud Gastel, Oudenbosch en Hoeven vier zondagen opengesteld voor publiek in het kader van de ‘Bernardusdagen’. Het is 20 augustus de feestdag van de heilige Bernardus. De betreffende kerken stonden eeuwenlang onder rechtstreeks gezag van de de Bernardusabdij, een klooster tien kilometer onder Antwerpen.

Kunstvoorwerpen die aan de connectie met de Bernardusabdij herinneren, worden in de vier plaatsen uitgelicht en beschreven. De kerken en kapel Bovendonk, zijn na 20 augustus ook te bezichtigen op 27 augustus, 3 september en 10 september.

bermardusBijzonder verleden
De parochies van Wouw, Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch hebben een bijzonder verleden. Eeuwenlang stonden ze onder rechtstreeks gezag van een cisterciënzerklooster vlak bij Antwerpen: de Bernardusabdij. Vrijwel vanaf het moment dat de dorpen ontstonden, mocht de abt bepalen wie er als pastoor werd aangesteld. Vanaf de middeleeuwen koos de abt voor deze functie meestal monniken uit zijn eigen abdij.

Deze monnik-pastoors hebben eeuwenlang een stempel gedrukt op het kerkelijk leven in de vier parochies. Ze bemoeiden zich intensief met de inrichting van de kerken, waarmee ze een erfenis hebben nagelaten die uniek is in Nederland.

De Bernardusabdij was in West-Brabant ook een ware grootgrondbezitter. Een aanzienlijk deel van de huidige gemeente Halderberg was eigendom van de abdij. Om dit domein te beheren, bouwde de abdij op de Halderberg haar uithof Bovendonk. Op de plek van deze uithof liet het bisdom Breda in 1907 een grootseminarie bouwen. Tijdens de Bernardusdagen is in de kapel van dit seminarie een tentoonstelling ingericht die de geschiedenis van de Bernardusabdij in beeld brengt.

Thema’s
Tijdens de Bernardusdagen komt op elke locatie een ander thema aan bod:
– Sint-Lambertuskerk (Wouw): De zeventiende-eeuwse koorbanken van de Bernardusabdij.
– Sint-Laurentiuskerk (Oud Gastel): Het interieur van de nieuwe kerk – het werk van pastoor Damen, kloosterling van de Bernardusabdij
– Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara (Oudenbosch): Het interieur van de basiliek – het werk van pastoor De Wit, kloosterling van de Bernardusabdij
– Kerk van St. Jan de Doper (Hoeven): De Bernardusverering in West-Brabant.
– Kapel van Bovendonk (Hoeven): De geschiedenis van de Bernardusabdij en haar West-Brabantse bezittingen.

Openingstijden:
Wouw: Sint-Lambertuskerk geopend zondag 27 aug – 3 en 10 sept van 13.00 tot 17.00 uur
Oud Gastel: Sint-Laurentiuskerk geopend zondag 27 aug – 3 en 10 sept van 13.00 tot 17.00 uur
Hoeven: – Kerk van St. Jan de Doper geopend 27 aug – 3 en 10 sept van 13.00 tot 17.00 uur

Oudenbosch: Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara dagelijks geopend van 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.30 uur Op zondag van 12.30 tot 16.30 uur.

Hoeven: – Kapel van Bovendonk, dagelijks van 10:00 – 17:00 uur, zaterdag en zondag van 11:00 – 16:30 uur.
Rondleiding: 20-27 augustus en 3 september: om 13.30 uur
Rondleiding: Open Monumentendag 10 september om 11.00 uur en 14.00 uur
graag aanmelden (tijdelijk mailadres) info@bernardusdagen.nl
(In Brasserie Bovendonk is vanaf 11.00 uur gelegenheid een lunch te gebruiken.)

❯ Meer info op de website Bernardusdagen