web analytics

Benoemingen Roosendaal – Nieuwe functie Jacques Niederer

Overzicht van benoemingen in (de gemeente) Roosendaal. — Oud-burgemeester Jacques Niederer wordt voorzitter van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet.

08-01-2021
NEVENFUNCTIE OUD-BURGEMEESTER NIEDERER

Oud-burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal heeft een nieuwe (neven)functie. Hij is benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. Hij volgt daarmee mevrouw Sybilla Dekker op (oud-minister van VROM, thans Minister van Staat). Deze benoeming is voor de duur van vier jaar en is ingegaan per 1 januari 2021.
Het gaat hierbij om een nevenfunctie. Jacques Niederer blijft staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Op grond van de Woningwet kunnen geschillen die aan de totstandkoming van prestatieafspraken in de weg staan, worden voorgelegd aan de Minister. De Minister laat zich bij geschillen adviseren door deze adviescommissie. De Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet bestaat uit een voorzitter, drie leden en drie plaatsvervangende leden, die worden benoemd door de minister.

07-10-2020
JEUGDZORGORGANISATIE CONACTION

De Raad van Toezicht van jeugdzorgorganisatie Conaction in Roosendaal heeft een nieuwe samenstelling en een nieuwe voorzitter. Oud-jeugdzorgjongere Björn Rommens (27) heeft het voorzitterschap overgenomen van vertrekkend toezichthouder Paul Leenaarts (60). Door deze wissel heeft Conaction dan ook de jongste (al dan niet een van de jongste) voorzitter van een Raad van Toezicht in Nederland.
De overige leden van de Raad van Toezicht zijn:
– Rens Boons (ook nieuw toegetreden; achtergrond in bestuur en praktijkonderwijs)
– Kees Jongmans (achtergrond in bestuur en politiek)
– Robby van der Zande (achtergrond in communicatie)
M. Driessen is directeur-bestuurder

05-10-2020
RAAD VAN BESTUUR BRAVIS ZIEKENHUIS

Op 1 oktober 2020 vond er een bestuurswisseling plaats in het Bravis ziekenhuis. Drs. J.M.L. (Hans) Ensing is op die datum afgetreden als voorzitter Raad van Bestuur en met pensioen gegaan. Het huidig lid Raad van Bestuur drs.T.H. (Bianka) Mennema-Vastenhout vervult per 1 oktober 2020 de voorzittersfunctie.
Het Bravis ziekenhuis zoekt nog een tweede bestuurder naast mevrouw Mennema. In januari 2021 zal de wervingsprocedure hiervoor starten. Voor de tussenliggende periode, vanaf 12 oktober 2020, heeft de Raad van Toezicht J.M.J. (Jeroen) Collette benoemd tot lid Raad van Bestuur ad interim. De heer Collette (1951) is een zelfstandig interim-bestuurder, toezichthouder en coach, met veel ervaring in de zorg. Als interim manager heeft hij in 7 ziekenhuizen gewerkt, 13 instellingen in de Care (VVT, gehandicaptenzorg, GGZ en sociaal domein). Daarnaast is hij lid geweest van diverse Raden van Toezicht in de zorg en is hij coach van (zorg)bestuurders.
De ziekenhuisorganisatie heeft er vertrouwen in dat deze samenstelling van de Raad van Bestuur een goede start van de uitwerking van de nieuwe ziekenhuisvisie waarborgt.