web analytics

‘Beestenboel’ kan met trailer weer jaren vooruit

Het ontspanningsprogramma ‘Mobiele Beestenboel’ voor dementerende West-Brabanders kan weer jaren vooruit. De Rotaryclub Roosendaal heeft voor een nieuwe trailer voor Frans en Renée den Hollander van de
Mobiele Beestenboek gezorgd. Zij kunnen nu weer met hun knuffeldieren naar de verpleeghuizen in de regio.

Al tien jaar gaat de Mobiele Beestenboel met een complete dierenhuishouding op bezoek bij ouderen van wie de belevingswereld bijzonder klein geworden is. Aan het knuffelen en aaien van en praten met de konijnen, poezen, honden, pony, ezel en het mini-varken beleven de verpleeghuisbewoners veel plezier.

De dierenkaravaan bezoekt instellingen in de wijde omtrek van Roosendaal en bij gelegenheid worden ook scholen of instellingen voor mensen met een beperking verblijd met een bezoek.
De trailer waarmee ze hun menagerie vervoeren, was na tien jaar zo sleets, dat onveilige toestanden dreigden. Daarom besloot Rotaryclub Roosendaal de opbrengst (4500 euro) van de jaarlijkse strijd om de Rotary Golftrofee te investeren in een nieuwe aanhanger en die aan de Mobiele Beestenboel te schenken.

Plaatsvervangend voorzitter Thijs Kaas van de Rotaryclub sprak dondedagavond 28 september tijdens de overhandiging de hoop uit dat de trailer tot in lengte van jaren gebruikt kan worden, iets dat door Frans den Hollander werd bevestigd. “Deze aluminium constructie is veel minder slijtagegevoelig dan de oude houten aanhanger die we hadden. En ook het schoonmaken is nu een fluitje van een cent”, zei hij.

Isolement
Dementie is een ernstige hersenaandoening die voorkomt bij circa 1400 inwoners van de gemeente Roosendaal. Hun aantal groeit de komende jaren naar zeker 2500. Zij kampen met een ernstige afname van de geestelijke vermogens, kunnen dagelijkse werkzaamheden niet meer verrichten en raken daardoor geïsoleerd.

Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie. Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Naar verwachting lijden in 2040 meer dan een half miljoen Nederlanders aan deze ziekte.