web analytics

Bedrijven op Majoppeveld onder de loep bij gezamenlijke controle

Op woensdag 7 november is er een integrale handhavingsactie geweest bij bedrijven op industrieterrein Majoppeveld. Daaraan werd meegedaan door de douane, de belastingdienst, de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant, Enexis, de politie en de drugssquad. De actie was gericht op ondermijnende criminaliteit. De actie was niet bepaald voor niks.

Op verzoek van de gemeente Roosendaal controleerden de opsporingsambtenaren een aantal specifieke bedrijven, waarbij vermoedens van misstanden of onregelmatigheden bestonden. Dit leidde tot de navolgende resultaten, waarbij in alle gevallen maatregelen genomen zijn tot het afdwingen van correct nalevingsgedrag van wet- en regelgeving:
– Een loods verdeeld in meerdere bedrijfsunits werd door de politie doorzocht in het kader van de Wet Wapens en Munitie na het aantreffen van munitie. In een gedeelte van deze loods werd een verborgen ruimte in de vloer gevonden. Hier werden meerdere identiteitsbewijzen van diverse nationaliteiten en rijbewijzen aangetroffen van ogenschijnlijk één persoon en een mobiele telefoon.
– In een andere unit in de loods werd een auto met Spaans kenteken aangetroffen. Dit voertuig is in beslag genomen. De juiste identiteit van deze auto moet nog achterhaald worden.
– In een unit aan de voorzijde werd nog een tweede auto aangetroffen, die voor de politie interessant was vanwege een lopend rechercheonderzoek. De juiste identiteit moet ook hier nog van achterhaald worden. Ook dit voertuig is in beslag genomen.

– Ook werden hennepkweek gerelateerde spullen gevonden die, in overleg met de officier van justitie, zijn vernietigd.
– De belastingdienst controleerde de bedrijfsadministraties van een aantal bedrijven.
– Enexis constateerde dat er op een locatie met de meterkast was gefraudeerd.
– De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant trad op tegen enkele milieuovertredingen. Het ging daarbij om zaken zoals: opslag van vloeistoffen zonder opvangvoorzieningen en onjuiste opslag- en afvoer van afvalstoffen.

Medewerkers van de gemeente Roosendaal stelden onder meer vast dat:
– diverse autoreparatiebedrijven zich gevestigd hadden, in strijd met het bestemmingsplan;
– bij een bedrijf een grote interne verbouwing had plaatsgevonden, zonder vergunning;
– op diverse plaatsen brandblusmiddelen stonden opgesteld die niet gekeurd waren;
– het ontbreken van valbeveiligingen op open verdiepingen (Bouwbesluit);
– het ontbreken van leuningen bij trappen (Bouwbesluit);