web analytics

Bedrijfspand aan Schuurakker half jaar dicht vanwege drugsactiviteiten

Een bedrijfspand aan de Schuurakker op bedrijfsterrein Majoppeveld-Noord mag het komende half jaar niet gebruikt worden. Burgemeester Jacques Niederer sluit het pand nadat er recent werd vastgesteld dat er bedrijfsmatige drugsactiviteiten plaatsvonden. De sluiting gaat in op 8 juli 2019 en duurt tot 8 januari 2020. Zowel de eigenaar van het pand, als de huurder zijn op de hoogte gesteld van deze zogenaamde ‘bestuurlijke maatregel’.

7,2 kilo hasj
Op 12 april 2019 viel de drugssquad het bedrijfspand aan de Schuurakker binnen. In totaal werd 7,2 kilogram hasj aangetroffen. Een deel van deze hasj was in blokjes van ongeveer 100 gram geperst. Het andere deel betrof onbewerkte brokken hasj. Er stond een drukpers waarop resten van hasj werden gevonden. Dit soort persen worden in het criminele circuit gebruikt voor het bewerken van brokken hasj om dez vervolgens in blokken van ongeveer 100 gram te persen.

Consequent
Burgemeester Jacques Niederer reageert: “Opnieuw een sluiting van een drugspand. In dit geval lijkt het te gaan om bedrijfsmatige verwerking van hasj. Daar treden we in de gemeente Roosendaal consequent tegen op. Vandaar deze sluiting van een half jaar.” Verder waarschuwt burgemeester Niederer ook de verhuurders van vastgoed, dat helaas niet alle huurders te goeder trouw zijn. “Goede screening van nieuwe huurders en een regelmatige controle van verhuurde panden kunnen voorkomen dat bedrijfsruimten voor criminele activiteiten gebruikt worden”

Opiumwet
De Opiumwet biedt burgemeesters de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal drugspand ongedaan te maken. Wie de overtreding in het pand heeft begaan – eigenaar, huurder of een derde – is daarbij overigens niet van belang. De sluiting houdt in dat het pand niet gebruikt mag worden en ook niemand mag het pand betreden. Aan de buitenkant van de loods komen stickers met de vermelding dat het bedrijfspand op last van de burgemeester is gesloten.

Eerdere sluitingen in 2019:
❯ 12-06-2019: Opnieuw sluiting drugspand, nu aan Ambrozijnberg
❯ 06-06-2019: Drugs-bedrijfspand Wouw voor half jaar op slot
❯ 31-05-2019: Burgemeester sluit drugspand in Radarstraat Roosendaal
❯ 08-05-2019: Drugspanden Dokter Brabersstraat en Scherpdeel dicht
❯ 01-02-2019: Drugswoning aan Barietdijk dicht