web analytics

Badhuisstraat nu aan de beurt voor reconstructie (vanaf 29 okt)

Op maandag 29 oktober wordt in Roosendaal begonnen met de reconstructie van de Badhuisstraat, de straat langs het verhoogde spoor tussen overweg De Schuiven en de Boulevard Antverpia. Ook de Boulevard Antverpia wordt tijdens deze werkzaamheden meegenomen. Daar worden enkele verkeersmaatregelen genomen. Naar verwachting is het werk midden 2019 klaar.

Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. Voor elke fase geldt een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer. Die loopt via de Hulsdonksestraat, de Burgemeester Freijterslaan richting de Kade en andersom. Voor fietsers wordt de weg afgesloten. ‘Dat is nodig vanwege de veiligheid. We moeten namelijk dicht langs de huizen werken’, aldus de gemeente.

Na 60 jaar
Bij de reconstructie van de Badhuisstraat wordt het riool vervangen en wordt de weg opnieuw ingericht. ‘Na 60 jaar is dat ook wel nodig’, zegt de gemeente. Naast het vervangen van het bestaande riool wordt er ook een apart stelsel aangelegd voor het inzamelen van hemelwater en het reguleren van de grondwaterstanden in de straat. ‘Zo is de riolering toekomst- en klimaatbestendig voor de komende jaren’.

Zebrapad
De verkeersmaatregelen in de Boulevard Antverpia betreffen onder andere de aanleg van en zebrapad ter hoogte van de school en daar wat verderop in de richting van de Huklsdonksestraat een verkeersdrempel. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Zijlstra Infra.

Foto boven: De Badhuisstraat wordt de komende maanden aangepakt. ‘Dat is na 60 jaar wel nodig’, zegt de gemeente.

Onderdeel van de Badhuisstraat is het viaduct over de Burgemeester Freijterslaan.
 
Fietsers werden zondag al voorbereid op de afsluiting van de Badhuisstraat.