web analytics

B en W: groen licht voor twee zonneparken

Volgens B en W van Roosendaal kan het licht op groen voor twee zonneparken in het buitengebied van de gemeente: nabij de Evertkreekweg en het Hollewegje. Tegen een ontwerp-verklaring waren weliswaar enkele zienswijzen ingediend, maar die zijn ongegrond verklaard of daaraan kan niet tegemoet worden gekomen.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de gemeente de gevraagde omgevingsvergunning kan verlenden.

Eind februari heeft de gemeenteraad voor de twee plannen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Vanaf 11 maart lagen die ontwerpverklaringen voor zes weken ter inzage.

Tegen ‘Evertkreekweg’ werden zes zienswijzen ingediend, tegen ‘Hollewegje’ twee. Alle zienswijzen zijn zoals gezegd ongegrond verklaard, c.q. daaraan kan niet worden tegemoet gekomen. Daarom komen ze volgens B en W in aanmerking voor een definitieve verklaring van geen bedekingen door de raad en vervolgens voor een omgevingsvergunning.