web analytics

Armoedebestrijding: ‘Roosendaal is de stad van de menselijke maat’

De gemeente Roosendaal zet zich in om armoede en schulden te voorkomen of te doorbreken. Met het vaststellen van het integraal armoedebeleid zet wethouder van Poppel de volgende stap in de bestrijding van armoede in de Roosendaalse samenleving. Hij vindt het van groot belang om armoede te bestrijden vanuit gemeente en hulpverleners samen.

Van Poppel
Van Poppel
“Armoede gaat over veel meer dan alleen geld. Het veroorzaakt sociale uitsluiting op verschillende vlakken in het leven van onze inwoners zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, zorg, huisvesting en gezondheid. Dat willen we bestrijden. Roosendaal is de stad van de menselijke maat en dat laten we zien met onze acties”, zegt hij.

Minder kansen
“Roosendaal wil een sociale stad zijn, waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Kinderen die in armoede opgroeien hebben tweemaal zoveel kans om zelf op latere leeftijd in armoede te komen dan kinderen die opgroeien in een gezin waar geen armoede heerst. Zij zijn vaker sociaal uitgesloten, minder vaak lid van sportverenigingen, spelen minder met klasgenootjes en slaan verjaardagen over. Het beïnvloedt de schoolprestaties negatief. Dit leidt later tot een slechtere positie op de arbeidsmarkt en het is een belangrijke factor voor eenzaamheid op latere leeftijd. Hier ligt voor Roosendaal een rol voor zichzelf én voor alle partijen waar Roosendaal mee samenwerkt. Want armoede gaat over veel meer dan alleen over inkomen”, aldus de gemeente.

Computers

In de afgelopen jaren heeft Roosendaal al veel geïnvesteerd in het bestrijden van armoede: de verhoging van de bijzondere bijstandsnorm naar 120%, het afschaffen van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden/dagbesteding en begeleiding, het verbeteren van de voorlichting over geldzaken aan scholieren (MoneyWays), het instellen van een overbruggingsfonds voor jongeren met een jeugdzorgachtergrond die op eigen benen gaan staan, het Taalpunt, het Speel- en Leerhuis Westrand en de investeringen in de fondsen voor jongeren (Leergeld, Stichting Paul en het Jeugdcultuurfonds). En binnenkort het ter beschikking stellen van gebruikte gemeentecomputers aan de Stichting Leergeld.

Maatwerk
“Om effectief te zijn in het bestrijden van armoede is maatwerk is een voorwaarde. Regelgeving verhindert nu soms dat er in schrijnende situaties op een effectieve manier wordt opgetreden. Om goed te kunnen schakelen tussen alle betrokken partijen en te kiezen voor wat nodig is in plaats van wat kan, kiest de gemeente voor de inzet van een armoederegisseur. Deze zorgt voor onderlinge samenwerking tussen de gemeente, het maatschappelijk middenveld, werkgevers en scholen, informeert en ondersteunt hen bij de signalering en doorverwijzing van personen in een armoedesituatie. En via Wegwijs zorgt deze ervoor dat mensen die vastlopen in regelgeving of gebrek aan samenwerking worden geholpen. Deze functie is cruciaal voor een succesvolle uitvoering van het armoedebeleid. Met
ingang van januari 2018 stelt de gemeente deze armoederegisseur aan”, zo staat in een persbericht.

Jongeren Schuldenvrij
Een belangrijk project dat in 2018 van start gaat, is het project Jongeren Schuldenvrij. “Dit is bedoeld voor jongeren met schulden en een studiebeurs. Het succesvolle project uit Tilburg: Fix Up Your Life is vertaald naar de Roosendaalse situatie”.

Coaching
“In de bestrijding van armoede is vroeg signalering belangrijk. De pilots die op het moment in het land draaien met “Vindplaats van Schulden” (VPS) laten veelbelovende resultaten zien. Deze werkwijze kan ook in Roosendaal worden toegepast. En schuldhulpverlening moet niet ophouden op het moment dat de problemen ogenschijnlijk opgelost zijn. Financiële educatie en budget coaching is belangrijk om terugval of herhaling te voorkomen”.