web analytics

Arbeidsmigranten niet naar Bergrand maar naar Gastelseweg

 De gemeente Roosendaal en Atik Uitzendbureau zijn de mogelijkheden aan het bekijken om buitenlandse werknemers onder te brengen in een nieuwe behuizing aan de Gastelseweg 247 in Roosendaal. Hiermee zouden de plannen voor huisvesting aan de Bergrand 230 komen te vervallen.

Directeur Etik van het Atik Uitzendbureau heeft samen met een architect een voorstel ingediend bij de gemeente Roosendaal over de nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten. De opzet is hier meer dan 200 buitenlandse werknemers te huisvesten.

De locatie bevindt zich tussen Borchwerf I en II, vlakbij de distributiecentra van de Lidl, Primark en het Park Philips waar veel van deze personen in de toekomst hun emplooi gaan vinden.

Sloop en nieuwbouw
De plannen voor de nieuwe locatie worden nu uitgewerkt. “De vergunningaanvraag zal op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd, waarna deze ter inzage ligt bij de gemeente Roosendaal. De bestaande gebouwen op het perceel aan de Gastelseweg 247 worden afgebroken. De bedoeling is dat de panden  in de loop van 2018 gereed zijn”, laat de gemeente weten.

Ingenomen

Belangrijk dat huisvesting voldoet aan eisen van deze tijd.

Wethouder Toine Theunis: “Wij zijn bijzonder ingenomen met het feit dat Atik Uitzendbureau de toekomstige werknemers van de gevestigde en nog te vestigen ondernemingen in Roosendaal goed wil huisvesten. Voor ons is het erg belangrijk dat deze werknemers huisvesting krijgen die voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarmee is de heer Etik van Atik Uitzendbureau op een bijzonder professionele wijze mee bezig. Van ons krijgt hij alle ondersteuning hierin.”

Atik Uitzendbureau
Atik Uitzendbureau is gevestigd in Roosendaal en richt zich o.a. op het werven van werknemers uit het buitenland. ‘Het wordt steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De vraag naar gekwalificeerde medewerker uit EU-landen wordt alsmaar groter dus werving in deze landen is van groot belang’.

Foto: Dit pand aan de Bergrand was in beeld voor huisvesting van arbeidsmigranten. Nu is er een nieuw plan: nieuwbouw aan de Gastelseweg.