web analytics

Al voor derde seizoen pedagogische begeleiding voor jeugdleiders Cluzona

Steeds meer sportclubs schakelen pedagogische begeleiding in om jeugdleiders te begeleiden bij hun werk met jeugdleden die extra aandacht nodig hebben. Bij CLuzona in Wouw gebeurt dat al voor het derde seizoen. Deze club werkt daarbij samen met Don Bosco.

Die samenwerking is destijds gestart vanuit de behoefte bij de jeugdcommissie om jeugdleiders deskundige ondersteuning te bieden bij het begeleiden van kinderen die extra aandacht nodig hebben. Jeugdleiders signaleren dat zij met steeds meer kinderen te maken krijgen die extra aandacht nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ADHD en/of – een vorm van – autisme en/of gedragsproblemen en/of die in meer of mindere mate te maken hebben met jeugdzorg.

Oplossing
Verenigingsmanager Gert de Jonge is op zoek gegaan naar de oorzaak en een passende oplossing en heeft uiteindelijk contact gelegd met Don Bosco en afspraken gemaakt. ‘Met trots kunnen we zeggen dat Cluzona de eerste vereniging in Brabant is die deze aanpak heeft gerealiseerd. Inmiddels zijn er meerdere sportverenigingen in de gemeente Roosendaal, die naar ons voorbeeld deze vorm van begeleiding hebben opgestart’, zegt hij.

Pedagogisch medewerkers Karin Jacobs en Jan Dua begeleiden een aantal jeugdleiders – in overleg met de jeugdcommissie – op pedagogisch (gedrag) en sociaal gebied. Zij observeren tijdens de trainingen en bespreken met de jeugdleiders wat zij zien en geven adviezen en tips gericht op individuele en/of teamgerichte vragen. Ook bespreken ze vaardigheden die trainers kunnen gebruiken om op een positieve wijze met de jeugdleden om te gaan. Natuurlijk worden ook vragen en situaties die bij de jeugdleiders spelen, besproken.

Vragen of hulp
arin en Jan zijn op dit moment verbonden aan een aantal jeugdteams. ‘Maar zij zijn altijd inzetbaar voor andere jeugdteams wanneer er vragen zijn of hulp nodig is. In dat geval kunnen jeugdleiders contact opnemen met Toine Schoonen, de voorzitter van de jeugdcommissie’, aldus De Jonge.

Cluzona is zeer tevreden over de samenwerking met Don Bosco. ‘We ondersteunen onze jeugdleiders bij hun behoefte aan deskundige begeleiding en daarmee zorgen zij er voor dat ook kinderen die extra aandacht nodig hebben bij ons kunnen voetballen. Vandaar dat we druk doende zijn om deze vorm van begeleiding ook in de toekomst voor jeugdleiders te behouden. De jeugdcommissie en de verenigingsmanager zijn onder andere bezig met de (co)financiering op langere termijn’, licht De Jonge toe.

Verenigingsmanager Gert de Jonge is voor meer info bereikbaar via 06-42394204.


Foto bovenaan: Jan Dua en Karin Jacobs, pedagogisch medewerkers Don Bosco.