web analytics

AdA stemt opleiding beter af op arbeidsmarkt in regio

De Associate degrees Academie in Roosendaal verzorgt op dinsdag 11 februari een open avond voor studiekiezers en hun ouders. Tussen 18.00 en 21.00 uur krijgen bezoekers meer informatie over de 9 voltijd opleidingen én de nieuwe profielen. Dit betekent meer keuze voor studenten en een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

Daarnaast is het een mooie kans om het gebouw aan het Mill Hillplein te ontdekken dat met de open inrichting ideaal is voor het Associate degree-onderwijs waar studenten vaak in groepjes samenwerken.

Studiekiezers kunnen zich aanmelden voor de open avond op ad-academie.nl.

Inspelen
De Associate degrees Academie blijft inspelen op de vraag vanuit het werkveld in de regio. Daarom hebben de tweejarige hbo-opleidingen Bedrijfskunde en Management vanaf studiejaar 2020-2021 verschillende profielen. Eerstejaars kiezen dan direct voor een profiel dat bij hen past.

Bij Bedrijfskunde kunnen studenten kiezen tussen de profielen Accountmanager, Afdelingsmanager, Marketeer of Ondernemer. Bij de opleiding Management kunnen eerstejaars kiezen uit de profielen Projectmanager, Officemanager en Eventmanager.

Oriëntatiepad
Voor studiekiezers die nog geen idee hebben wat ze willen studeren en die niet weten hoe ze een goede opleiding moeten kiezen, heeft de Associate degrees Academie een oriëntatiepad ingericht. Hier staan studenten en medewerkers klaar om alle vragen van bezoekers te beantwoorden. Op het opleidingsplein staan studenten en docenten klaar om hun ervaringen met de bezoekers te delen. Hier vinden bezoekers ook antwoord op praktische vragen. Bijvoorbeeld over collegegeld of inschrijven.

Associate degrees
De Associate degrees Academie in Roosendaal heeft ruim 500 studenten en 9 voltijd Ad-opleidingen. Een Associate degree is een 2-jarige praktijkgerichte opleiding met een wettelijk erkend hbo-diploma op onderwijsniveau 5. Het is een mooie vervolgstap voor mbo 4-studenten en praktische havisten. De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.