web analytics

Ad-studenten onderzoeken vitaliteit bij logistieke bedrijven in Roosendaal

In opdracht van het Logistiek Platform Roosendaal buigen studenten HRM van de Associate degrees Academie zich over de vitaliteit bij logistieke bedrijven. Gedurende een periode van 10 weken (van 4 november tot 1 februari) buigen eerstejaarsstudenten van de opleiding HRM zich in groepen over een vraagstuk uit de praktijk. Op maandag 4 november vanaf 15.00 uur is de aftrap.

Het Logistiek Platform Roosendaal voorziet namens de 7 deelnemende organisaties de studenten van input. De studenten onderzoeken de komende periode hoe het staat met de vitaliteit van werknemers binnen de organisaties én voorzien de bedrijven van adviezen om vitale medewerkers te creëren. Op donderdag 16 januari presenteren de eerstejaarsstudenten hun bevindingen aan de deelnemende bedrijven.

Vragen
Werknemers en werkgevers hebben beiden profijt van optimale inzetbaarheid. Hoe kunnen uitval en ziekteverzuim worden voorkomen in deze specifieke sector? Hoe hebben de deelnemende logistieke bedrijven in de regio dit georganiseerd? Dat zijn vragen waarover de studenten onderzoek naar gaan doen.

Oplossingen
“Wij zijn erg benieuwd naar de bevindingen en aanbevelingen”, vertelt Harry Langemans, bestuurslid van Logistiek Platform Roosendaal. “Ik ben benieuwd welke oplossingen de HRM-studenten zien voor de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Voor de studenten is het een pittige klus om dit in een kort tijdsbestek op te pakken en uit te werken. En dat tegen de achtergrond van een ongewisse Brexit en een drukke eindejaarsperiode bij de logistieke bedrijven.”

Associate degrees
De Associate degrees Academie is in september 2018 gestart en heeft ruim 450 studenten en 9 voltijd Associate degree-opleidingen. Een Associate degree is een tweejarige praktijkgerichte opleiding met een wettelijk erkend hbo-diploma. De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences