web analytics

Aanpassingen in Algemene Plaatselijke Verordening Roosendaal

Schieten met carbid, een dwangsom voor notoire inbrekers en een vergunningsplicht voor braches die criminelen kunnen faciliteren (zoals autoverhuurbedrjven), dat zijn de belangrijkste onderwerpen die gaan wijzigen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Roosendaal (APV).

‘De verordening is dan weer helemaal up-to-date naar de huidige tijd en op hoofdpunten gelijk aan de model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het voorstel om de APV aan te passen wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd’, zo delen burgemeester en wethouders mee.

Schieten met carbid
Rond de jaarwisseling van vorig jaar kwamen er diverse klachten binnen over het schieten met carbid. Gemeentelijke toezichthouders onderzochten de overlastklachten en zagen daarbij met eigen ogen dat er door het schieten met carbid gevaarlijke situaties ontstonden. In de APV van de gemeente Roosendaal komt daarom een verbod te staan op het schieten met carbid.

Onder strikte regels wordt het schieten met carbid nog wel toegestaan: zo mag er alleen buiten de bebouwde kom met carbid worden geschoten, tussen 31 december 10.00 uur / 1 januari 02.00 uur (net als ander vuurwerk). Verder zijn er diverse aanvullende regels in de APV opgenomen, waarin bepaald is dat er geen gevaar of hinder mag ontstaan voor mens, omgeving en milieu.

Risicobranches
In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit komt er een vergunningstelsel voor zogenaamde risicobranches, dat zijn branches die criminaliteit faciliteren en/of gebruik worden voor witwaspraktijken. ‘Dat betekent dat goedwillende bedrijven zich kunnen onderscheiden van de kwaadwillende bedrijven. Momenteel denken afgevaardigden uit de autoverhuurbranche met ons mee over hoe een vergunningstelsel voor die specifieke branche eruit komt te zien’, aldus de gemeente.

Dwangsom inbrekers
Ook wordt het inbrekers (nóg) lastiger gemaakt. Ze waren al strafbaar als ze met inbrekerswerktuigen op pad waren. Nu kunnen deze criminelen, als ze opnieuw betrapt worden met nbrekerswerktuigen, een dwangsom worden opgelegd. ‘Op deze wijze willen politie en gemeente inbrekers afschrikken en daarmee het aantal woninginbraken verder terugdringen’, zo legt de gemeente uit. Als agenten of boa’s iemand betrappen die in het bezit is van inbrekersmateriaal, dan krijgt diegene een proces-verbaal. Het inbrekersgereedschap wordt dan inbeslaggenomen. Als blijkt dat de verdachte de afgelopen 2 jaar al eerder voor inbraak is opgepakt, kan hij vanuit de gemeente een zogeheten last onder dwangsom opgelegd krijgen.
Die dwangsom start met € 2.500.- en kan oplopen tot € 10.000.-