web analytics

70 jongeren in kamp Roosendaal hebben ‘iets te doen’

Een spraakmakend onderdeel van het Roosendaalse corona-jongerenprogramma ‘Iets te doen’ in de kerstvakantieperiode is de training van jongeren in de trant van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Zo’n 70 jongeren wagen zich aan een training van vier dagen bij het Korps Commando Troepen. Dinsdag bezocht wethouder René van Ginderen het terrein.

Na een rondleiding over het commandoterrein sloten ook gemeenteraadsleden en leden van de jongerenraad aan om tekst en uitleg te krijgen over het project (foto boven).

Harde Leerschool
De ongeren worden vier dagen door de organisatie ‘De Harde Leerschool’ onderworpen aan een training. Deze organisatie biedt nieuwe kansen aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of de maatschappij, om hun leven weer op de rails te krijgen. De organisatie bestaat voor een groot deel uit oud-commando’s en maakt onder andere gebruik van rugby-trainingen om dejongeren op het rechte pad te krijgen en te houden.

Brede groep

“Het jongerenprogramma, dat we met diverse partners hebben opgesteld, bevat voor een hele brede groep jongeren tal van interessante activiteiten,” zegt wethouder René van Ginderen. “Zoals culturele activiteiten, sportieve activiteiten zoals deze, maar ook voetbaltoernooien op Cruijff Courts, graffiti workshops, online game-toernooien met honderden deelnemers tegelijk, of een online Fifa- toerrnooi waar je je met de politie kunt meten’.


Partners

Het jongerenprogramma is opgesteld om jongeren toch perspectief te bieden nu veel reguliere activiteiten niet door kunnen gaan vanwege corona. Partners zoals Cultuurcompaan, SSNB, jongerenwerk zijn medeverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten.

Prijsvraag

Behalve kant-en-klare activiteiten staat op de site ook een ‘prijsvraag’ voor jongeren waarbij ze wordt gevraagd om zelf met ideeën te komen voor activiteiten die – binnen de coronaregels – kunnen worden georganiseerd. De gemeente stelt voor de winnende ideeën budget beschikbaar om ze daadwerkelijk uit te voeren.

❯ Programma en meer info op de website Iets te doen