web analytics

40.000 euro extra subsidie voor inbraakpreventie in Roosendaal

Dankzij een extra impuls van 40.000 euro van het ministerie van Veiligheid & Justitie kan het subsidieproject ‘inbraakpreventie’ in Roosendaal de komende maanden worden voortgezet. Eigenaren van koopwoningen in een aantal geselecteerde gebieden in Roosendaal kunnen subsidie krijgen voor het nemen van inbraakwerende maatregelen.

Door de hoge respons van de subsidieregeling was in eerste aanleg het toegekende subsidiebedrag al verbruikt nog voordat alle hotspots in Roosendaal aangepakt konden worden. Op verzoek van burgemeester Niederer springt de landelijke overheid nu financieel bij, zodat het project verder uitgerold kan worden.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft, mede vanwege de hoge respons, besloten eenmalig een extra bedrag van € 40.000 toe te kennen aan de gemeente Roosendaal. De subsidie is bedoeld om eventieve
maatregelen tegen inbraak in en rond woningen te treffen. Uiteraard met als doel het aantal inbraken terug te dringen. Goed hang- en sluitwerk en andere preventiematerialen zijn immers een belangrijke voorwaarde in het voorkomen van een inbraak.

Ook zelf investeren
In de eerste maanden van dit jaar konden particuliere huiseigenaren in delen van de wijken Burgerhout, Kalsdonk en Kortendijk al een beroep doen op een subsidie voor het verbeteren van het hang- en sluitwerk. De regeling was een groot succes. Maar liefst 200 eigenaren maakten hier al dankbaar gebruik van. Het project voorziet duidelijk in een behoefte.

Door de hoge respons van de subsidieregeling was in eerste aanleg het toegekende subsidiebedrag van € 87.500 al snel op. Het ministerie springt nu financieel bij met een bedrag van € 40.000,- zodat het project verder uitgerold kan worden. Op aangeven van het ministerie is de subsidieregeling aangepast, zodat minimaal nog eens 160 woningen beter beveiligd kunnen worden. Het maximaal toegekende subsidiebedrag bedraagt nu per woning € 250 op basis van een fifty-fifty- regeling. Bewoners die het maximale subsidiebedrag van € 250 willen ontvangen, zullen zelf minimaal eenzelfde bedrag moeten investeren.
Eerst de wijken waar het meest wordt ingebroken, de zogenaamde hotspots, komen aan bod.

Extra stimulans
Burgemeester Niederer is blij met deze extra financiële impuls: “We zijn samen verantwoordelijk voor onze eigendommen en ons collectieve veiligheidsgevoel. Ik hoop dat dit een extra stimulans is om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.”

De gemeente werkt voor dit project samen met het bedrijf ‘Inbraakproof’. Dit bedrijf geeft de eigenaren een preventieadvies en neemt ook de uitvoering voor haar rekening. De komende weken ontvangen huiseigenaren die mogelijk in aanmerking komen voor de subsidie, een brief over de regeling.
Kijk voor meerinformatie en tips over inbraakpreventie op www.politie.nl