web analytics

Feestelijke aftrap van reconstructie Kasteel van Wouw

In Wouw wordt donderdagmddag 22 juli feestelijk begonnen met de reconstructie van het Kastel van Wouw. Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal werken samen aan dit project. Speerpunten daarbij zijn het zichtbaar maken van de restanten van het kasteel, het opnieuw aanleggen van de omwalling rond het kasteel en het realiseren van natuurontwikkeling, waterberging en waterinfiltratie in het gebied.

Verder lezen