web analytics

Gemeente en StER trekken samen op bij transitie naar duurzame gemeente

De Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) en de gemeente Roosendaal hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een goede samenwerking bij de energietransitie. De StER zal in de komende jaren inwoners actief adviseren en helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Tegelijkertijd wil de stichting namens inwoners van Roosendaal een klankbord zijn voor de gemeente bij haar duurzaamheidbeleid. Acties van de StER zijn energiecoaches en buurtacties.

Verder lezen

Plannen sloop en nieuwbouw Josephbuurt ter inzage

Vanaf maandag 8 februari ligt bij de gemeente Roosendaal voor zes weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Josephbuurt’ ter inzage. Deze wijk gaat binnenkort flink op de schop. Woningcorporatie Alwel heeft daar 229 woningen in eigendom. Die zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Na uitvoerig onderzoek was de conclusie: slopen en nieuwbouw realiseren.

Verder lezen

Bravis-artsen beginnen onderzoek naar de invloed van medicijnen op corona bij psoriasispatiënten

Op initiatief van de dermatalogen van Bravis ziekenhuis is er een medisch-wetenschappelijk onderzoek opgezet naar de invloed van medicijnen bij psoriasispatiënten. Dat gebeurt in samenwerking met het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en het Radboud UMC in Nijmegen. In totaal wil men 1500 patiënten onderzoeken. De bedoeling is deze maand met het onderzoek te beginnen.

Verder lezen

Notoire drugsdealers hangt ook in Roosendaal forse dwangsom boven het hoofd

Net als in zeven andere gemeenten in het politiedistrict De Markiezaten voert ook Roosendaal het instrument ‘dwangsom voor notoire drugsdealers’ in. Dat gebeurt naast het strafrechtelijk optreden van de politie. De burgemeesters van de gemeente hopen dat hier een preventieve werking van uit gaat. Dealers die in herhaling vallen, hangt een dwangsom van 5.000 of 7.500 euro boven het hoofd.

Verder lezen