web analytics

Enquête: Hoe ervaren Roosendalers de democratie in hun gemeente?

De gemeente Roosendaal houdt een enquête onder haar inwoners. Inwoners worden daarbij gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid in een digitale vragenlijst op www.roosendaal.nl/geefjemening. Inwoners die de vragenlijst op papier willen invullen, kunnen dit doorgeven aan de griffie@roosendaal.nl of 0165 579 277. De vragenlijst kan tot 1 december worden ingevuld.

Verder lezen