web analytics

15 nieuwe plekken op bestaande kampen mogelijk

Op bestaande woonwagenkampen in Roosendaal kunnen 15 nieuwe plekken worden gerealiseerd. Dat heeft wethouder Toine Theunis laten weten aan de gemeenteraad en aan de bewoners en omwonenden van de kampen waar de extra plekken kunnen komen. Verscheidene woonwagenbewoners demonstreren in Roosendaal al enige tijd voor meer (en snellere) plekken.

‘Het gaat om locaties waar geen grote ingrepen noodzakelijk zijn in de zogenaamde hoofdgroenstructuur om tot uitbreiding van de plekken te kunnen komen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid de doelgroep, conform hun eigen wensen, in gezamenlijkheid te kunnen huisvesten’, zo formuleert de gemeente de mogelijkheden voor nieuwe plekken.

Het gaat om deze locaties:
– Woonwagenkamp Van Coothlaan: uitbreiding met 4 extra standplaatsen
– Woonwagenkamp Christiaan Huijgensstraat: uitbreiding met 4 extra standplaatsen
– Sportstraat: uitbreiding met 2 extra standplaatsen
– Beetslaan: uitbreiding met 2 extra standplaatsen
– Damastberg: uitbreiding met 1 extra standplaats
– Woonwagenkamp Boterstraat: uitbreiding met 2 extra standplaatsen

1,5 tot 2 jaar
De realisatie van de plekken gaat overigens volgens de wethouder wel enige tijd in beslag nemen: ‘Uitgaande van het bouw- en woonrijp maken van de plekken en een planologische procedure, moet er rekening worden gehouden met een minimale doorlooptijd van 1,5 tot 2 jaar’

Bestemmingsplannen

De gemeente gaat nu een de zogenaamde formele planvorming opstarten. Eerder nam het college namelijk al een principebesluit om uitbreiding mogelijk te maken (januari 2020) en is er in de Begroting 2021 geld gereserveerd om de plannen tot uitvoer te kunnen brengen. ‘In de praktijk betekent het dat voor iedere uitbreiding per locatie een bestemmingsplanwijziging wordt opgesteld (met uitzondering van de Boterstraat)’, stelt de gemeente in een toelichting.

‘Sneller kan niet’

De lijst met locaties waar uitbreiding mogelijk is, is inmiddels ook gedeeld met de demonstrerende woonwagenbewoners op het protestkamp aan de Turfvaartsestraat. Wethouder Toine Theunis: “Ik begrijp de druk om snel nieuwe plekken te realiseren, maar sneller dan het aanhouden van de formele planprocedure gaat nu eenmaal niet. Dit is in eerdere gesprekken met de woonwagenbewoners gedeeld en afgesproken’.

Flinke wachtlijst
Er zijn in totaal in Roosendaal 87 standplaatsen voor woonwagens in Roosendaal. De extra plekken zijn nodig om de wachtlijst voor mensen die in een woonwagen willen wonen verder terug te dringen. In totaal staan er 55 mensen op die wachtlijst. Het college geeft met de uitbreiding van de standplaatsen invulling aan het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Woonwagenbeheer
De gemeente Roosendaal bepaalt overigens niet zelf wie er op een woonwagenkamp kan gaan wonen. De Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland is verantwoordelijk voor beheer en toewijzing van standplaatsen.

Foto boven: Aan de Turfvaartsestraat nabij sportpark Vierhoven is al enige tijd een protestkampje te vinden.