web analytics

10 tot 15 woonwagens erbij in Roosendaal, op bestaande locaties

UPDATE – REACTIE – ‘Er komen in Roosendaal tien tot vijftien nieuwe plekken voor woonwagens. Dat gebeurt op bestaande standplaatslocaties. Daarmee wordt maar een deel van de wachtlijst van 55 mensen weggewerkt’, zo meldt de gemeente Roosendaal. Er zijn nu 76 standplaatsen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorkeur uitgesproken nieuwe standplaatsen voor woonwagens te realiseren op bestaande woonwagenkampen. Een zogenaamde ‘quickscan’ laat zien dat de bestaande standplaatslocaties voor nu voldoende nieuwe plekken op kunnen leveren. In totaal kunnen er volgens het college tien tot vijftien nieuwe plekken gerealiseerd worden bovenop de 76 standplaatsen die er al zijn.

Geen locaties genoemd
Welke locaties dat zijn, daar kan het college nog geen uitspraken over doen. Wethouder Toine Theunis: “We willen graag zorgvuldig de bewoners van de kampen waar het om gaat en omwonenden informeren en betrekken bij de uitbreidingen. Zodra dat traject is opgestart, maken we bekend om welke locaties het gaat. We verwachten op korte termijn de eerste gesprekken te gaan voeren.”

Realisatie
Dit is volgens de gemeente ook teruggekoppeld aan een vertegenwoordiging van woonwagenbewoners die zich eind vorig jaar voor het stadhuis hard maakte voor nieuwe standplaatsen. “We begrijpen de druk om snel nieuwe plekken te realiseren. Daar doen wij ons uiterste best voor. Uitgaande van overleg met de woonwagenbewoners en de omwonenden, bouw- en woonrijp maken en een planologische procedure, moet er rekening worden gehouden met een minimale doorlooptijd van 1,5 tot 2 jaar.”

Verantwoordelijkheid
Het college benadrukt dat zij de woonwagen als erkende woonvorm ziet en voelt zich verantwoordelijk te zorgen voor voldoende plekken. Ze geeft daarmee invulling aan het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit beleidskader is geen wettelijke regeling, de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van woonwagenbewoners blijft liggen bij gemeenten. “In tegenstelling tot andere gemeenten voeren wij geen uitsterfbeleid. Dat willen wij hier in Roosendaal absoluut niet hebben”, aldus wethouder Theunis.

Wachtlijst
De extra plekken zijn nodig om de wachtlijst voor mensen die in een woonwagen willen wonen verder terug te dringen. In Roosendaal staan op dit moment 55 mensen op die lijst.

Woonwagenbewoners verbaasd
De ‘demonstratiegroep Woonwagenbewoners Roosendaal’ is verbaasd over deze berichtgeving van de gemeente. Volgens Joke Mentzij en Toon van der Ven zouden er sowieso binnen een jaar 15 standplaatsen op bestaande locaties bijkomen, en geen ’10 tot 15 binnen 1,5 tot 2 jaar’ zoals de gemeente meldt.

Toon van der Ven: ‘Wij hebben ook al de handtekeningen overhandigd van de mensen die al wonen op de woonwagenlocaties die uitgebreid kunnen worden. Waarbij ze toestemming geven dat hun woonwagenkamp uitgebreid kan worden. Dus dat hoeft de gemeente niet meer te doen. Is zonde van de tijd. Ze kunnen gewoon gaan beginnen met het aanleggen van de extra plekken, en dan kijken nog voor een nieuwe locatie’.

Foto boven: Woonwagens aan de Sportstraat, een van de locatis voor woonwagens in Roosendaal. (Foto Google Maps)