web analytics

Na overlast: Informatiebrief van burgemeester in Pools, Bulgaars en Roemeens

Arbeidsmigranten die zich in de gemeente Roosendaal vestigen, krijgen voortaan van burgemeester Jacques Niederer een informatiebrief. In de brief staat informatie over wat er te doen is in de gemeente, met daarnaast een aantal regels. Directe aanleiding is de overlast op het gebied van parkeren en drankgebruik op de openbare weg.

De brief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ambassade van Polen, uitzendbureaus voor arbeidsmigranten en supermarkten die specifiek gericht zijn op arbeidsmigranten. De brief komt
beschikbaar in onder andere de Poolse, Bulgaarse en Roemeense taal.

Naast allerlei informatie over de stad en de mogelijkheden van vrijetijdbesteding (bibliotheek, zwembad, sporten en natuur en recreatie), worden de ontvangers ook gewezen op hoe men zich dient te gedragen volgens de Nederlandse normen en waarden. Zo
worden de nieuwkomers erop gewezen dat er geen alcohol in het openbaar genuttigd mag worden. Daarnaast worden ze gewaarschuwd om geen rommel achter te laten, niet in het openbaar te urineren
en juist te parkeren.

Al enige jaren ondervinden inwoners van de gemeente Roosendaal overlast in gebieden rondom de supermarkten voor arbeidsmigranten. Om de overlast te beteugelen, werd eind vorig jaar de omgeving
rondom deze supermarkten aangewezen als verbodsgebied voor alcoholgebruik op de openbare weg. Politie en gemeentelijke toezichthouders hebben de afgelopen maanden de controles en de handhaving
op foutparkeerders en andere vormen van overlast op die bewuste plekken geïntensiveerd.

Burgemeester Niederer zegt over de informatiebrief het navolgende: “Deze informatiebrief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met consul-generaal van Polen en de uitzendbureaus en
supermarkten voor arbeidsmigranten. Ik heb hen deelgenoot gemaakt van dit gemeenschappelijke probleem om te komen tot duurzame oplossingen. Ik ben blij dat zij zich samen met ons inspannen en
zich als intermediair opstellen om te helpen bij deze problematiek. Het uiteindelijke doel is dat al onze inwoners met en naast elkaar kunnen wonen en werken, zonder overlast te ondervinden van elkaar.”