web analytics

Grote buitengebied-oefening van agenten en boa’s in Roosendaal

In Roosendaal is donderdag 21 september een grote buitengebied-ofening voor agenten en Boa’s. Het is een gezamenlijke praktijkdag voor circa 65 opsporingsambtenaren die toezicht houden en handhavend optreden bij milieuovertredingen zoals het dumpen van (drugs-)afval, illegale jacht en stroperij, drugsoverlast, jeugdoverlast en dierenwelzijn.

Er wordt deelgenomen door politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van onder andere de Dienst Regionale Recherche, Team Milieu Zeeland – West-Brabant, Samen Sterk in Brabant (provincie Noord-Brabant), Natuurmonumenten en de Gemeente Roosendaal.

Ieder jaar vindt deze ‘Blauw en Groen praktijkdag’ plaats in een andere gemeente. Dit keer is Roosendaal aan de beurt en worden er 6-8 casussen behandeld die gebaseerd zijn op actuele ervaringen. De Boa’s en agenten houden hun kennis en ervaring op deze manier op pijl, wat de kwaliteit van hun werk ten goede komt. De casussen worden precies nagedaan zoals deze hebben plaatsgevonden en variëren van toepassing van de nieuwe Wet Natuur tot de Wet economische delicten, Wet wapens en munitie en Visserijwet tot de Wegenverkeerswet.

Ook de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de Milieupolitie, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Staatsbosbeheer, diverse andere gemeenten, de Sportvisserij Zuid-west Nederland, Stichting Brabants Landschap, Zeeuws Landschap en particuliere organisaties belast met toezicht op buitengebied zijn betrokken bij de praktijkdag.

Het MEC Roosendaal aan de Dennescheerdersdreef is het verzamelpunt voor de oefeningen op diverse locaties.