web analytics

Gemeente: Inwoners Roosendaal best tevreden over woonomgeving en voorzieningen

‘Over het algemeen zijn Roosendalers tevreden over de woonomgeving en de voorzieningen in de buurt. Het minst tevreden zijn inwoners over het schoon houden en onderhouden van de openbare ruimte. Positieve waardering is er voor de sociale kwaliteit van de buurten’. Deze conclusies komen uit de enquête 2017 van de gemeente Roosendaal onder de inwoners. Er zin 8300 inwoners boven de 16 jaar uitgenodigd voor de enquête. Van hen hebben 2735 mensen meegedaan. Dat is (afgerond) 1 van de 3.

In juni heeft de gemeente Roosendaal haar inwoners voor de negende keer gevraagd naar hun mening over de stad. Sinds 2001 vraagt de gemeente via de bewonersenquête hoe zij denken over
thema’s als veiligheid, gezondheid, meedoen, wonen en voorzieningen. Met de resultaten monitort en ontwikkelt de gemeente het beleid op die onderwerpen.

‘De resultaten laten zien dat de meeste bewoners zich thuis voelen in hun buurt. Ook vinden ze dat de buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Over saamhorigheid en gezelligheid in de buurt verschillen de meningen. De inzet van bewoners voor hun buurt blijft op een zelfde peil als de afgelopen jaren. Eén op de drie inwoners is afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren’, aldus de gemeente.

Drugsoverlast
De veiligheid in de gemeente wordt door de bewoners beoordeeld met een 7 en de veiligheid in de buurt krijgt een cijfer 7,1. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 2015. Criminaliteit wordt volgens inwoners vaker voorkomen, een verbetering ten opzichte van de vorige resultaten. De overlast door jongeren is licht gedaald.

En ook daalt het aantal vernielingen aan auto’s en straatmeubilair volgens de bewoners. De overlast door drugshandel (drugsrunners en drugsdealers) is sinds 2015 helaas weer toegenomen. Van vormen van overlast komen te hard rijden, hondenpoep, rommel op straat en overlast door parkeren het meeste voor.

Als wordt gevraagd hoe de bewoners zich de afgelopen drie maanden hebben gevoeld, komt een positief beeld naar voren. De respondenten voelen zich in het algemeen goed, denken dat ze er een gezonde
manier van leven op nahouden en kunnen over het algemeen de dingen doen die men wil.

1 op de 3

Het steekproefkader bestond uit alle in het BasisRegistratiePersonen geregistreerde inwoners van de gemeente Roosendaal die 16 jaar of ouder zijn en niet in een instelling of tehuis wonen. Uit deze populatievan circa 63.000 personen is een steekproef van ruim 8.300 personen getrokken. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een schriftelijke en digitale enquête.
In totaal hebben 2.735 aangeschreven inwoners de vragenlijst ingevuld.

❯ De uitslag Bewonersenquête Roosendaal 2017 komt op de website van de gemeente (pdf)