Afdrukken

Plan voor gebouw Jeugdzorgonderwijs sneuvelt

Geplaatst door redactie Roosendaal op internet op .

Het Jeugdzorgonderwijscluster, het gebouw dat door AlleeWonen zou worden gerealiseerd op het Zuidoostkwartier in Roosendaal, wordt niet meer gerealiseerd. Dit hebben AlleeWonen en de gemeente Roosendaal met elkaar afgesproken. "Onlangs is duidelijk geworden dat het project financieel niet haalbaar is", heet het.

In het Jeugdzorgonderwijscluster zouden de scholen speciaal onderwijs De Fakkel, speciaal basisonderwijs De Sponder en Juzt gezamenlijk worden gehuisvest. Een clustering van educatieve- en zorg faciliteiten voor kwetsbare jongeren: een setting waarin zij zich kunnen ontwikkelen en waarin ondersteuning en specifieke expertise binnen handbereik is.

Wethouder onderwijs, Hans Verbraak: “We kunnen nu niet anders dan dit oorspronkelijke plan met AlleeWonen loslaten. Voor nu gaan we zo snel mogelijk nieuwe huisvesting zoeken voor de scholen. Samen met de schoolbesturen onderzoeken we nieuwe mogelijkheden. Hierin nemen we de wens om Juzt bij deze scholen te huisvesten mee, zodat de clustering van voorzieningen alsnog gerealiseerd kan worden.”

Om toch op korte termijn te kunnen voorzien in adequate huisvesting voor beide scholen heeft het college de locaties Van Goghlaan 8 (de huidige locatie waar De Fakkel is gehuisvest) en het gebied rond het Kellebeek College (zorgcampus) vastgesteld als mogelijke locaties voor gezamenlijke huisvesting van beide scholen en Juzt.

Nader onderzoek moet uiterlijk 1 maart 2015 uitwijzen wat de definitieve locatie wordt voor de gezamenlijke huisvesting van deze partijen. Vervolgens zal de planvorming worden opgestart en zal de gemeenteraad worden gevraagd een krediet voor realisatie beschikbaar te stellen.

Harry Reininga: AlleeWonen heeft dit project op verzoek van de betrokken partijen in het verleden opgepakt. Nu het project op basis van de financiële haalbaarheid op deze locatie is stopgezet, kunnen wij de gereserveerde middelen inzetten voor projecten op het gebied van betaalbare woningen, dat is toch onze kerntaak."