web analytics

Zorgaanbieders ‘pitchen’ innovaties voor regio-gemeenten

In Brasserie De Lodge in Roosendaal presenteren negen zorgaanbieders donderdagmiddag 15 november hun innovatieve ideeën aan een jury die namens de D6-gemeenten Roosendaal, Rucphen, Zundert, Halberge, Moerdijk en Etten-Leur de ideeën en toelichtingen beoordeelt en die eventueel belonen met een innovatiebonus.

De zogeheten pitchmiddag is vormgegeven naar het idee van Dragon’s Den, dat enkele jaren geleden ook op de Nederlandse tv te zien was. Zorgaanbieders presenteren hun innovatieve plan voor een jury. Deze jury bestaat uit zes bestuurders van de D6-gemeenten, een innovatieve ondernemer uit de regio en een belangenvertegenwoordiger vanuit de kant van de cliënten.

Drie rondes
De pitchmiddag heeft drie rondes. Iedere ronde verdelen de juryleden ieder €10.000. Aan het eind van elke ronde bepaalt ieder jurylid hoeveel geld hij of zij aan iedere finalist uitreikt.

Impact
Deze verdeling maken zij aan de hand van criteria. Bijvoorbeeld de impact van het plan voor cliënten en maatschappij, het innovatieve vermogen en het financiële plaatje van het idee. Ook is belangrijk hoe er wordt samengewerkt met andere partijen. Het nu nog fictieve geld dat de jury tijdens de pitchmiddag verdeelt, kunnen de zorgaanbieders op een later moment daadwerkelijk verzilveren.

Innovatiefonds
De toegekende innovatiebonus, bedoeld om de innovatie ook daadwerkelijk te realiseren, komt uit het innovatiefonds dat de betrokken gemeenten in juli 2017 oprichtten. Alle Wmo-partners van de gemeenten zijn welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.