web analytics

Hoogste punt voor scholen De Fakkel en De Sponder

Bij de nieuwbouw voor de bouw basisscholen de Fakkel en de Sponder aan de Van Goghlaan 8 in Roosendaal is maandag 12 maart het hoogste punt bereikt. Daar werd maandagmiddag op het bouwterrein even bij stil gestaan. Over achttien weken wordt het complex opgeleverd. Bij het nieuwe schooljaar worden de scholen in gebruik genomen.


Bij het nieuwe schoolgebouw wordt speciale aandacht besteed aan energiezuinigheid. Zo wordt de school aangesloten op het duurzame klimaatsysteem dat gebruik maakt van de restwarmte van afvalverwerker Sita, waardoor er geen fossiele brandstoffen gebruikt hoeven worden.

Ook is er extra aandacht besteed aan de eisen waaraan het gebouw moet voldoen op het vlak van warmte, geluid en visueel comfort.